Jogi nyilatkozat

Ez a webhely nem tárol fájlokat a szerverén. Minden tartalmat nem kapcsolt harmadik felek biztosítanak.

A Sorozat Plus weboldal (továbbiakban: Szolgáltató) működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

Az Ektv. 2. § (1) alapján „Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges”.

Szolgáltató az Ektv. 2. § ld) bekezdésében rögzítettek alapján, mint közvetítő szolgáltató az „információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás)”. Az Ektv. 2. § e) bekezdése értelmében: „Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép..

A Szolgáltató által fenntartott weboldal egy tematikusan kategorizált, tartalmi elemeket megjelenítő, közvetítető szolgáltatás. Az Ektv. 7. § (2) értelmében „a közvetítő szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által… továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért… nem felel”. A megosztott információkért teljes felelősséggel az eredeti, tényleges tartalomszolgáltató tartozik.

Az Ektv. 7. § (3) értelmében „a közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt”.

DMCA

A DMCA közlemény tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát. Ha úgy gondolja, hogy a szerzői jog által védett művet olyan módon másolták le, hogy az szerzői jogok megsértését jelentse és elérhető legyen ezen a webhelyen, értesítheti szerzői jogi képviselőnket, a Digital Millennium Copyright Act szerint. 1998 (DMCA). Ahhoz, hogy panasza a DMCA szerint érvényes legyen, a következő információkat kell megadnia, amikor értesítést küld a szerzői jogi megsértésről: A szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása Az állítólagosan védett mű azonosítása megsértették azon anyagok azonosítását, amelyek állítólag jogsértőnek minősülnek, vagy amelyek a jogsértő tevékenység tárgyát képezik, és amelyeket el kell távolítani. Olyan információk, amelyek ésszerűen elegendőek ahhoz, hogy a szolgáltató kapcsolatba léphessen a panaszos féllel, például cím, telefonszám és elektronikus levélcím Nyilatkozat arról, hogy a panaszos fél “jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag panaszolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy törvénye nem engedélyezi” Nyilatkozat arról, hogy az “értesítésben szereplő információk” pontos “, és” a hamis tanúzás alapján a panaszos fél jogosult a kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni állítólagosan megsértik “A fenti információkat írásban, faxon vagy e-mailben kell elküldeni a következő kijelölt ügynöknek: Megjegyzés: DMCA Office – PSC 464 Box 20R, FPO AP 96522 – Fax: 1-212-242 8238 Kérjük, küldje el DMCA kérését a [email protected] e-mail címre. FIGYELMEZTETJÜK, HOGY A SZÖVETSÉGI JOG ALAPJÁN, HA TUDATOSAN FÉLREVEZET, hogy az online anyag megsért, akkor Szigorú Polgári Büntetéseknek lehet alárendelve. Ebbe beletartoznak a pénzkárok, a bírósági költségek és az ügyvédi díjak, melyeket felénk, bármely szerzői jog tulajdonosa, vagy bármely szerzői jogtulajdonos engedélye terhel, amely a mi magunk felelősségének eredménye. VÉGREHAJTHATÓ A BŰNÖSSÉG ALKALMAZÁSA ALKALMAZÁSÁRA is. Ezeket az információkat nem szabad jogi tanácsként értelmezni, az érvényes DMCA-értesítésekhez szükséges információkkal kapcsolatos további részletekért lásd a 17 U.S.C. 512 (c) (3).